Občanské sdružení Dům Chleba bylo založeno v roce 2011 za účelem pomoci lidem, a to především dětem v nouzi. Naší hlavní činností je zprostředkování pomoci potřebným lidem. Vyhledáváme lidi, kteří potřebují pomoc, a snažíme se nalézat sponzory, kteří by přispěli buď finančně anebo materiálně. Naším úkolem je zprostředkovat tuto pomoc na vlastní náklady. Všechny dary, které získáme, předáme potřebným v plné výši. Všechny náklady spojené s fungováním sdružení platí členové sdružení, pracující bezplatně.

Vidíme velký smysl a budoucnost této práce. Mnoho lidí má chuť pomáhat svým bližním, ale nemají už třeba možnost takové lidi nalézt a poznat. Naše sdružení je tu právě od zprostředkování výše uvedené pomoci. S Vaší pomocí společně dokážeme řešit všemožné problémy a strasti našich bližních.

Jestli mate chuť někomu pomáhat, ale nemáte čas, anebo nevíte komu, tak se obraťte na nás. Spolu můžeme dosáhnout společného cíle - a to pomáhat potřebným lidem.

Naše sdružení se skládá z několika členu z ČR, Polska a Ukrajiny, což nám dává možnost jednodušší a efektivnější spolupráce v těchto státech.

Naše heslo zní: „Přinášíme dětem radost“

 

PS: Na našich webových stránkách záměrně neuvádíme žádná jména, jelikož nechceme propagovat sebe, ale jenom poslání a vizi našeho sdružení!