Skautský oddíl HRANIČÁŘI

Skautský oddíl vznikl roku 1968 v Karviné - Hranicích. Letos je mu tedy rovných 45 let a zakladatelem byl Otakar Novotný - Bumbrdla.

Klubovna - loděnice se nachází na okraji Karviné v Darkově - Lipinách u řeky Olše. Proč píši loděnice? Možná by bylo dobré říci, že náš oddíl je vodáckým klubem a zároveň skautským oddílem. Jednoduše: "Jsme vodní skauti." Myslím, že slovíčko loděnice už tedy nemusím vysvětlovat.

Kapitánem je nyní Ivan Jurčík - Guláž. Oddíl má v současnosti dvě posádky - Stopaři, Bobři (chlapci ve věku 11 - 14 let) a jednu posádku - Vydry (chlapci 3., 4., a 5., tříd ZŠ)

Náplň programu:

Nejrůznější hry, které vedou k samostatnosti, spolupráci, rozvoji paměti, strategie, myšlení. Učení se zálesáckým dovednostem, jako je: morseovka, uzlování, lasování, šifry, život v přírodě... A navíc je zde vodácký výcvik - poznání tajemství ovládání kánoe, kajaku, pramice a raftu. Sjezdy různých řek - Olše, Odra, Moravice, Ostravice, Lužnice...

Více informací naleznete na webových stránkách skautů: www.hranicari.skauting.cz


Poradna AQUA VITAE

Poradna AQUA VITAE nabízí bezplatné poradenství ženám bez rozdílu věku a stavu či sociálního statutu, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené zejména s těhotenstvím, porodem a péčí o právě narozené dítě.

Zprostředkovává kontakt s odborníky z řady oblastí, zejména s lékaři (např. gynekology, genetiky), sociálními pracovníky, psychology, výchovnými poradci, právníky, krizovými pracovníky azylových domů, vyučujícími metodám plánovaného rodičovství, duchovními.

Pomůžeme Vám zejména:

  • zorientovat se v sociální síti
  • najít seriózní odborný kontakt v příslušné oblasti, kterou potřebujete
  • najít azylové ubytování
  • analyzovat konkrétní výsledky prenatálních těhotenských vyšetření
  • vyrovnat se s obavami z narození nemocného dítěte
  • pomoci nalézt další možnosti k dosažení početí dítěte přirozenou cestou - naučit se znát své tělo a mechanismy, které ovlivňují plodnost

Více informací naleznete na webových stránkách poradny


Občanské sdružení Stop genocidě

Cílem občanského sdružení Stop genocidě je legislativní obnova ochrany lidského života od početí do přirozené smrti a pomoc mládeži při orientaci v etických otázkách běžného života.

Více informací naleznete na webových stránkách sdružení


Hnutí Pro život ČR

Hnutí Pro život ČR je občanským sdružením, které má za cíl obnovit vědomí neměnné důstojnosti a nedotknutelnosti života každého člověka od jeho početí do přirozené smrti a uznání jeho plné právní ochrany.

 

Konkrétně se jedná o:

  • zákaz zabíjení dětí před narozením (umělých potratů, abortivní antikoncepce, zabíjení lidských embryí při IVF)
  • obnovení vědomí důstojnosti všech lidí, i nemocných a tělesně postižených (zákaz prenatální eugeniky, eutanazie)
  • obnovení smyslu pro důstojnost lidské sexuality
  • podpora přirozené rodiny založené na nerozlučitelném manželství muže a ženy

Sdružení poskytuje praktickou pomoc, vydává a šíří související informace, pořádá přednášky a informační kampaně, podporuje systematické modlitební úsilí a spolupracuje na legislativních změnách.

Ochrana lidského života nevychází z náboženství, ale z přirozeného rozumu. Protože křesťanství klade větší důraz na spravedlnost, úctu k člověku a aktivní péči o druhé, zapojují se v Hnutí Pro život ČR do aktivního úsilí především katolíci.

Více informací naleznete na webových stránkách sdružení