Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová, patří mezi naše hlavní sponzory. Podporuje nás v našem hlavním projektu: Projekt Dům Chleba. Podpora spočívá v bezplatném pronájmu místnosti v Orlové, kde skladujeme a následně rozdáváme věci pro lidi v nouzi. Bez této pomoci bychom nemohli tento projekt zrealizovat. Tímto také děkujeme vedení společnosti, že nezapomíná na lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

www.smo-orlova.cz


JEDNOŚĆ, s.r.o. udělila pomoc při povodních v Polsku v podobě čistících prostředků, které byly použity při úklidových pracích v domech zasažených touto živelnou katastrofou. Tyto čistící prostředky místním nesmírně usnadnili práci. Tímto děkujeme paní ředitelce Mgr. Marii Bydlińské a ostatním zaměstnancům společnosti JEDNOŚĆ, s.r.o..

www.jednosc-helios.com.pl


PřekladyProfi.cz podporují naši činnost překladem potřebných dokumentů a textů do jiných jazyků. Vzhledem k tomu, že naše sdružení působí i mimo Českou republiku, tak tuto službu velice vítáme. Společnosti tímto děkujeme v překonávání jazykových barier, čímž můžeme být blíže lidem v nouzi.

www.prekladyprofi.cz

www.tłumaczczeski.pl