16. 6. 2014

Evropský soud pro lidská práva: Tělo zemřelého dítěte není odpadem

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v červnu 2014 rozhodl, že těla mrtvě narozených dětí nesmí končit jako nemocniční odpad. Jednalo se o případ občana Chorvatska, kdy tělo jeho mrtvě narozeného dítěte skončilo v roce 2003 v nemocničním odpadu. Manželé podali stížnost podle článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (právo na respektování soukromého a rodinného života) k Evropskému soudu pro lidská práva, že s tělem jejich mrtvě narozeného dítěte bylo ze strany nemocnice nevhodně naloženo a tím pádem nemohli dostat informaci o místě pohřbení svého dítěte.

Chorvatští manželé nejprve nepožadovali ostatky svého dítěte. Nemocnice provedla pitvu a následně byly ostatky dítěte spáleny na hřbitově s jiným nemocničním odpadem. Manželé se posléze začali neúspěšně zajímat, kde se konal pohřeb jejich dítěte. Zažalovali nemocnici, jakým způsobem naložila s tělem jejich dítěte.

Splitský soud rozhodl, že nemocnice pochybila, když tělo dítěte spálila spolu s nemocničním odpadem, ale zároveň neměla povinnost informovat rodiče, kde bylo pohřbeno. Toto rozhodnutí potvrdil Nejvyšší soud v roce 2008. Manželé neuspěli v roce 2012 s ústavní žalobou. Zároveň podali neúspěšné trestní oznámení na nemocnici, její zaměstnance a smluvního partnera, který provedl kremaci spolu s biologickým odpadem.

Evropský soud pro lidská práva potvrdil, že nemocnice pochybila a porušila práva rodičů.


16. 6. 2014

Důvody, proč Hnutí Pro život ČR odmítá zavádění a propagaci potratové tablety

Hnutí Pro život prosí lékaře, politiky a všechny lidi dobré vůle, aby podporovali opravdovou pomoc ženám čekající nečekaně dítě. Hnutí Pro život ČR odmítá politiku státu, která podporuje nezodpovědnost mužů, jako jedinou pomoc nabízí ženám usmrcení jejich dítěte a devastuje tak rodiny a celou českou společnost.

Hnutí Pro život ČR odmítá potratovou tabletu s účinnými látkami mifepriston a misoprostol, protože:

  • se jedná se o další způsob, jak zabít dítě před narozením;
  • přesouvá psychologické břemeno z přímého zabití dítěte na ženu;
  • nechává ženu se všemi riziky domácího potratu osamocenou (vykrvácení, šok, komplikace);
  • podání přípravku na specializovaném zdravotnickém zařízení pod dohledem lékaře nic nemění na tom, že následně žena odchází a během následujících dvou dní může potratit mimo dohled lékaře;
  • prodlužuje trauma z potratu a umírání dítěte na tři dny se všemi psychickými dopady;
  • vytváří falešnou iluzi, že se jedná o méně závažnější metodu než chirurgický potrat;
  • hrozí, že chemický potrat bude vnímán jako forma antikoncepce;
  • zjednodušuje zneužívání žen.

Žena dostane na gynekologii tablety Mifegynu (účinná látka mifepriston), který ničí děložní výstelku zajišťující dítěti okysličení a výživu. Žena je následně odeslána domů. Po 36 hodinách dostane na gynekologii tablety Mispregnolu (účinná látka misoprostol - prostaglandiny) k vypuzení těla dítěte. Po týdnu se žena musí dostavit ještě jednou na kontrolu.

Hnutí Pro život ČR provozuje od roku 2006 nízkoprahovou telefonickou linku pomoci pro ženy v tísni 800 108 000, aby se žádná žena nemusela v případě nečekaného těhotenství rozhodovat pod nátlakem. V roce 2013 připravilo Hnutí Pro život ČR kampaň Nesoudíme. Pomáháme, která je cílená na pomoc ženám nuceným k umělým potratům.

Odkaz: [http://prolife.cz/?a=71&id=2314]


15. 6. 2014

Stop genocidě se brání u Nejvyššího správního soudu pokusům o umlčení

Organizaci Stop genocidě byla Městským úřadem v Chrastavě zakázána demonstrace za zastavení umělých potratů. Účelovým zdůvodněním bylo, že doprovodné fotografie legálně usmrcených dětí při potratech by mohli vidět a citově zranit děti a seniory, kteří mají náměstí velmi oblíbeno a kterým nelze ve vstupu do veřejného prostoru zabránit.

Stop genocidě upozorňuje na probíhající genocidu českého národa prováděnou umělými potraty, při které je ročně zavražděno přes 20 tisíc dětí. Součástí demonstrací jsou informační panely a petice požadující změnu barbarského zákona.

Městský úřad v Chrastavě zákaz demonstrace navíc podpořil tvrzeními, že panely směřují k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti, dopouštějí se hrubé neslušnosti, zobrazují nacistické symboly a stavějí je nechutným způsobem na roveň činnosti, která je v českém právní řádu legální (potraty) a dokonce označují tuto legální činnost za genocidu. Starosta, místostarostka a tajemník srovnali pořadatele a účastníky shromáždění se sektářskými fanatiky a před soudem nepravdivě uvedli, že obtěžovali žáka.

Krajský soud v Ústí nad Labem, ke kterému se Stop genocidě odvolalo, odmítl námitky pořadatelů, že panely jsou legitimním prostředkem k upozornění, že umělé potraty jsou násilným usmrcováním lidí, stejně jako v řadě jiných hrůzných případech politických či etnických masových vraždění, které jsou společností odsuzovány, i když toto uvedl Nejvyšší správní soud ohledně totožných panelů v jiném soudním procesu.

Krajský soud v Ústí nad Labem neuznal ani námitky, že pořadatelé učinili veškerá možná opatření k tomu, aby malé děti nebyly konfrontovány s uvedenými fotografickými panely, že požádali o součinnost sbor městské policie, že plocha náměstí čítá cca 4.000 metrů čtverečních a panely měly být umístěny obrácenou stranou a ve vzdálenosti 40 metrů od části náměstí, kde se nachází škola.

Organizace Stop genocidě se odvolala a věc bude dále řešena před Nejvyšším správní soudem. Pokud by Nejvyšší správní soud potvrdil názor Městského úřadu v Chrastavě, jednalo by se o precedent k výraznému omezení svobody v České republice a k možnostem svévolné šikany ze strany úřadů proti prakticky jakékoliv demonstraci.

V příloze zprávy je tendenční rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Přílohy:

rozsudek_chrastava.pdf, [550 kb]

14. 6. 2014, Stop genocidě


15. 6. 2014

Hnutí Pro život ČR usiluje o napadení potratové tablety soudní cestou

Na český trh byla v těchto dnech zavedena potratová tableta zabíjející dítě do 49. týdne těhotenství. Hnutí Pro život ČR spolupracuje s právníky a gynekology na podání soudního napadení způsobu použití preparátu.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil loni v červnu tři preparáty působící potrat dítěte v prvním trimestru: Mifegyne, Misoprostol a Medabon. První dva preparáty distribuuje v ČR firma Nordic Pharma. Ta k nim dodala také edukační materiál. Podle něj žena ve zdravotnickém zařízení pouze užije tři tablety Mifegynu a po 36 hodinách čtvrtou tabletu, tentokrát Misoprostolu. Následně může lékař ženu propustit. K samotnému potratu tak může dojít mimo zdravotnické zařízení, což je v rozporu s českou legislativou i s podmínkami registrace SÚKLu.

Petici protestující proti legalizaci potratové tablety, kterou zorganizovalo Hnutí Pro život ČR, podpořilo loni více 70 tisíc lidí. Přesto se ČR stala 25. zemí v Evropě, kde je potratová tableta schválena. V době, kdy česká populace vymírá, nabízí stát místo pomoci rodinám další metodu zabíjení. Gynekologové propagují tento způsob potratu jako šetrnější. Důsledek potratu je však vždy stejný: mrtvé dítě, zraněná matka.

Mifegyne (účinná látka mifepriston) je antihormon, který blokuje účinky hormonu progesteronu, který je nutný pro pokračování těhotenství. Jeho požití vede k usmrcení dítěte v děloze matky. Mispregnol (účinná látka misoprostol) obsahuje umělý hormon prostaglandin, který v normálním stavu tělo vytváří přirozeně. Spouští děložní stahy a změkčuje děložní hrdlo. Jeho požití vede k vypuzení mrtvého těla potraceného dítěte. Oba preparáty je možné použít do 49 dnů po prvním dni poslední menstruace. Medabon (účinné látky mifepriston, misoprostol) obsahuje obě látky nutné pro způsobení potratu a používá se do 63 dnů po prvním dni poslední menstruace. Ten zatím na českém trhu není.

[13. června, HPŽ ČR]

Sexuální etika

Pozvánky, akce

 • Svatý Kopeček u Olomouce: Pouť Modliteb za nejmenší [15. 6.]
 • Olomouc: Odvaha k životu [16. 6.]

Další zprávy a informace

 • K rychlému zveřejňování informací využíváme zejména naši stránku na Facebooku. Připojte se - http://www.facebook.com/HnutiProzivotCR. K samotnému prohlížení stránek není nutné se registrovat.