Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová, patří mezi naše hlavní sponzory. Podporuje nás v našem hlavním projektu: Projekt Dům Chleba. Podpora spočívá v bezplatném pronájmu místnosti v Orlové, kde skladujeme a následně rozdáváme věci pro lidi v nouzi. Bez této pomoci bychom nemohli tento projekt zrealizovat. Tímto také děkujeme vedení společnosti, že nezapomíná na lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

www.smo-orlova.cz


JEDNOŚĆ Sp.z o.o. has helped us during the floods in Poland by giving cleaning products, which were used in cleaning houses touched by this disaster. Those are effective products. Thank you to Madam President Maria Bydlińska and other workers od JEDNOŚĆ Sp.z o.o.

www.jednosc-helios.com.pl


PřekladyProfi.cz support our activities necessary documents and translation of texts into other languages. Given that our association operates outside the Czech Republic and the service very welcome. Company would like to thank in overcoming the language barrier, so we can be closer to the people in need.

www.prekladyprofi.cz

www.tłumaczczeski.pl